Pochłaniacz regeneracyjny RP-46M do maski IP-46

Nowy produkt

Pochłaniacz regeneracyjny RP-46M do maski IP-46

Więcej szczegółów

Ostatnie egzemplarze!

100,00 zł brutto

Więcej informacji

Pochłaniacz regeneracyjny RP-46M do maski izolacyjnej IP-46

Wkład regeneracyjny RP-46M przeznaczony jest do umieszczenia w izolującym aparacie oddechowym IP-46 i służy do pochłaniania pary wodnej i dwutlenku węgla z wydychanego powietrza i zamiany ich na tlen.

Jest to sprzęt należący do aparatów izolujących o obiegu zamkniętym z tlenem związanym chemicznie.

Maska IP-46 to izolujący aparat oddechowy produkowany seryjnie w Związku Radzieckim zaprojektowany do ochrony osób w obszarach z niedoborem tlenu, toksycznymi zanieczyszczeniami, substancjami radioaktywnymi i biologicznymi środkami bojowymi. Ważną funkcją urządzenia było to, że IP-46M umożliwiał pracę pod wodą do głębokości 6m. Aparat ten był używany głównie przez załogi czołgów podczas przekraczania rzek lub innych zbiorników wodnych.

Zasada działania

Powietrze wydychane przez użytkownika trafia poprzez rurę łączącą do pochłaniacza regeneracyjnego pełniącego funkcję wytwornicy tlenu. Tam na skutek reakcji pary wodnej z substancją chemiczną (są to ponadtlenki litowców, np. potasu) powstaje tlen i wodorotlenek metalu. Wodorotlenek reaguje z dwutlenkiem węgla wiążąc go i usuwając z obiegu. Nadmiar czynnika oddechowego trafia do worka, który zaopatrzony jest w zawór upustowy.

Pochłaniacze są w stanie fabrycznym - NOWE - lecz ze względu na upływ okresu ważności atestu - nie spełniają wymogów ochrony przeciwchemicznej.